سلام دنیا!

سلام دوستان گرامی خوش امدید 💓

این جهان کوه است فعل ما ندا

سوی ما اید نداها را صدا

نردبان این جهان ماه منیست

عاقبت این نردبان افتادنیست

لاجرم هر کس بالاتر نشست

استخوان او سخت تر خواهد شکست